หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้
Images/Blog/jitG07Av-5i.jpg
เขียนโดย chachalong เมื่อ Mon 26 Nov, 2018
Like

ความดันโลหิตสูงสามารถมีสาเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
         1. ชนิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ความดันโลหิตชนิดนี้มักเกิดขึ้นในวัยผู้ใหญ่เป็นส่วนมาก โดยการพัฒนาของโรคจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่สามารถระบุต้นเหตุได้ชัดเจน
         2. ชนิดที่ทราบสาเหตุ เป็นความดันโลหิตสูงที่มีผลมาจากร่างกายมีโรคประจำตัวเดิม เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นจะเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันมากกว่าชนิดแรก เช่น ภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะหลับ      
          นอกจากนี้ยังพบปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคนี้ได้เช่นกัน คือ อายุ , เชื้อชาติ , เพศ , พันธุกรรม , อาหารโซเดียมสูง , โรคอ้วน , การสูบบุหรี่ , ขาดการออกกำลังกาย , โรคเรื้อรังบางชนิด
          นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆรวมด้วย เช่น ความเคลียด การดื่มแอลกอฮอล์เกินพอดี การได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ เป็นต้น

ร้านค้าออนไลน์ และ ขายของออนไลน์ โดย © 2006-2019 Vevo Systems Co., Ltd.